ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 7


วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว*** สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้เชิญพระนามของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) มาเป็นชื่อของสถาบัน ในการนี้ ทุกวันที่ 30 พฤษภาคม ของทุกปี สถาบันจึงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยในปีนี้จัดขึ้น ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร นำโดย รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า , ผศ.ดร. อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า คณะกรรมการสภาสถาบันฯ ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานสถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า