ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

บรรยายพิเศษหลักสูตรการบริหารงานท้องถิ่นที่ยั่งยืน


วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา สถาบันพระปกเกล้า ได้รับเกียรติจาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่น 3 ในประเด็น “ศิลปวัฒนธรรม กับการสร้างคุณค่า มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม” โดยมีรองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับ การบรรยายในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาร่วมซักถามในหลากหลายประเด็น บรรยากาศการบรรยายเป็นไปด้วยสาระและความสนุกสนาน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า