ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นิทรรศการเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร


สถาบันพระปกเกล้า โดยพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดนิทรรศการเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปยังโรงเรียนต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรมและสื่อสารมวลชน รวมถึงด้านการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับทราบในวงกว้างมากขึ้น โดยในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนประภามนตรี 2 และวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากน้องๆ ทั้งสองโรงเรียนเป็นอย่างมาก นำทีมโดยนางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นักวิชาการ และพนักงานฯ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า