ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เปิดเวทีแรกประชาเสวนาหาทางออก สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย ณ จังหวัดสุพรรณบุรี


      สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และสภาปฏิรูปแห่งชาติ จัดโครงการเวทีประชาเสวนาหาทางออก เรื่อง “สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย” 10 เวทีทั่วประเทศ โดยเวทีแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 – 18 มกราคม 2558 ณ โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมประชาเสวนากว่า 300 คน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า