ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ประชุมร่วมกับ...


       เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติประชุมร่วมกับ นางโสมอุษา บูรณะเหตุ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา และนางสุพรรณี ชีวะไทย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา , เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุรัฐสภา พร้อมด้วยพนักงานศูนย์สื่อสารองค์กร ร่วมหารือแนวทางการผลิตรายการโทรทัศน์ของสถาบันพระปกเกล้า เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ณ ห้องประชุม 3 สถาบันพระปกเกล้า นอกจากนี้ รักษาการรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้มอบของที่ระลึกในโอกาสวันปีใหม่ให้กับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาและคณะด้วย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า