ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย


วันที่ 11 ก.ค.2559 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 204-206 อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยในงานมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้นศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีและราชบัณฑิตปาฐกถาพิเศษ ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศไทยและปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า