ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ของกองบัญชาการกองทัพไทย


วันที่ี 9 ส.ค. 59 คณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสถาบันพระปกเกล้า นำโดย พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ สโมสร กองบัญชากองทัพไทย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า