ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบปีที่ 18


วันที่ 5 กันยายน 2559 สถาบันพระปกเกล้าจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบปีที่ 18 พร้อมก้าวสู่ปีที่ 19 ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ โดยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภาสถาบันพระปกเกล้าเป็นประธานในพิธี ในภาคเช้าเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 9 รูปจากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และงานร่วมแสดงความยินดีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคมธนาคารฯ และนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมงาน ภายในงานมีการรับบริจาคโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยสถาบันพระปกเกล้าจะเป็นเจ้าภาพพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือในวันที่ 12 กันยายน 2559 ณ วัดราชาธิวาส

 

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า