ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

บรรยายพิเศษหลักสูตร ปรม.รุ่นที่ 14 โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ


นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความรับผิดทางกฎหมายอันเกิดจากการบริหาร : ความรับผิดทางการเมือง” ให้นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 14 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า