ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เวทีประชาเสวนา “สานพลังประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ เวทีที่ 10” กรุงเทพฯ และปริมณฑล


คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ได้จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก “สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย เวทีที่ 10” ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชนเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง "กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ" โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นผู้กล่าวรายงาน ภาพรวมตลอดทั้ง 2 วัน ของกิจกรรมเวทีประชาเสวนาทางออก สานพลังประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ เวทีที่ 10 ตัวแทนประชาชนจากกรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ ปทุมธานี ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นอย่างคึกคักโดยผู้เข้าร่วมเสวนาส่วนใหญ่เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าต้องสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรักการเรียนรู้ พร้อมทั้งต้องพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นรีวรรณ จินตกานนท์ รองประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คนที่ 4 กล่าวปิดกิจกรรม มอบเกียรติบัตร พร้อมทั้งจับมือร่วมร้องเพลง “คำสัญญา” กับประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ คณะทำงานทั้งหมดอีกด้วย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า