ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ถวายพานพุ่มและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


คณะผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า นำโดย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นางเบญจมาศ วิวัฒน์ชาญกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา นางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้าร่วมถวายพานพุ่มและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า