ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและคณะ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญ


เมื่อวันที่ 9 เม.ย.58 รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า และคณะพนักงาน ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้เนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญ ครบรอบ 17 ปี โดยได้รับเกียรติจากนายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า