ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นักศึกษาหลักสูตร ปศส.รุ่นที่ 13 ปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศล


วันที่ 4 เมษายน 2558 นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 13 ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี นำโดยนายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความดีด้วยการปล่อยปลาจำนวน 100,000 ตัว ภายใต้โครงการ "ร้อยดวงใจ ไปด้วยกัน" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สะพานข้ามแม่น้ำแคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ ปลาที่นำมาปล่อยเป็นปลาพันธุ์ดี ได้แก่ พันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 1 แสนตัว โดยได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนพันธุ์ปลา จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้นักศึกษาหลักสูตร ปศส.รุ่นที่ 13 ยังจัดกิจกรรมอื่นๆ ในวันเดียวกันได้แก่ การมอบอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมการศึกษาดูงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดกาญจนบุรี โดยเน้นเรื่ององค์ความรู้ เศรษฐกิจพื้นฐาน และการนำมาประยุกต์ใช้ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 50 คน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า