ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

คณะคู่สมรสเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์


วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา ให้การต้อนรับคณะคู่สมรสเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย คณะคู่สมรสผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนจากสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และผู้แทนจากหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้โครงการการนำคณะคู่สมรสเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์สาโรจน์ จิตติบพิตร และอาจารย์นพพร ชาญณรงค์ เป็นวิทยากรนำชม


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า