ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นิทรรศการเคลื่อนที่เรื่อง เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ


         วันที่ 26 มิ.ย.2561 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จัดนิทรรศการเคลื่อนที่เรื่อง “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สยามทัศนา ห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) นายลือชัย เจริญทรัพย์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี) นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ (นายกเทศมนตรี) นางกาญจนา ศรีปัดถา (ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว) รวมทั้งผู้บริหารหน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการฯ ณ อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี (TK park Pattani) หลังจากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ

       *นิทรรศการเคลื่อนที่เรื่อง “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สยามทัศนา ห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง” เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 30 กันยายน 2561 ***ไม่เสียค่าใช้จ่าย***


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า