ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า ร่วมงาน “ปั่นปลูกป่า”


วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นปลูกป่า” ซึ่งจัดโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับกรมการทหารช่าง ณ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าคือการปั่นจักรยานจากเดอะซีนเนอรี่ วินเทจ ฟาร์ม ไปตามเส้นทางถนนสาย ราชบุรี-ผาปก จนถึงพื้นที่ปลูกป่าบ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ระยะทางรวม 37 กม. กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรณรงค์สนับสนุนโครงการพลิกฟื้นคืนป่าสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และยังเป็นการฟื้นฟูพื้นที่ป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และมีความยั่งยืนของระบบนิเวศ สำหรับสนับสนุนการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า