ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

คณะผู้บริหารสถาบันร่วมลงนามถวายพระพร


วันที่ 28 ก.ค.61 คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า นำโดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และคณะผู้บริหารสถาบันร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ พระบรมมหาราชวัง

จากนั้น คณะผู้บริหารได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และชมนิทรรศการ “แรงบันดาลใจจากหนังสือทรงอ่านพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ที่จัดแสดง ณ อาคารอนุรักษ์ ภายในพิพิธภัณฑ์ ด้วย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า