ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนา การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ 30 พ.ค. 58


เวทีสัมมนา "การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ" วันนี้ (30 พ.ค.58) ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช เริ่มต้นด้วย การแสดงโหมโรงเปิดเวที ชุด "โนราห์" และการยื่นข้อเสนอต่อ ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ โดย คณะผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนภาคใต้ 14 จังหวัด จากนั้น นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และประชาชนผู้เข้าร่วมงานสัมมนา การกล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และประธานอนุกรรมาธิการ การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พิธีเปิดงานสัมมนา โดย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่สอง และการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "ร่างรัฐธรรมนูญ" โดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งภายในงานมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (fm 93.5) ระหว่างเวลา 14.00 - 16.00 น. และสัมภาษณ์สดในรายการโดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า