ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ผู้ที่มีคุณสมบัติข้อที่ 9 ประเภทที่ 6: ภาคเอกชน)


  
สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10
(ผู้ที่มีคุณสมบัติข้อที่ 9 ประเภทที่ 6: ภาคเอกชน)
------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ Download

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า
นางสาวณัฐกานต์ ทองวัน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 9720

นายสมศักดิ์ เอี่ยมผดุง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 9785
นางนราวรรณ อธิวาสนพงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 9614
หมายเลขโทรสาร 0-2143-8178-79


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า