ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรนายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต รุ่นที่ 7

ข่าวประชาสัมพันธ์ 21 พฤศจิกายน 2565

   
สถาบันพระปกเกล้า
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรนายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต รุ่นที่ 7
-----------------------------------

 ประกาศรายชื่อและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

ท่านนายกฯ ที่สมัครแล้วไม่มีรายชื่อปรากฏใน รุ่นที่ 7
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
โทร. 02-448-5645 ,02-448-5031

หมายเหตุ :
1. ตรวจสอบรายละเอียดการศึกษาอบรม จากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ของท่าน
2. การแต่งกายสำหรับการศึกษาอบรม สุภาพ เสื้อเชิ้ต กางเกงหรือกระโปรง สวมสูทหรือแจ็คเก็ต

รายชื่อหลักสูตรนายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต รุ่นที่ 8 
ประกาศภายใน วันที่ 16 ธันวาคม 2565

ติดต่อสอบถาม
คุณสุภาพร โทรศัพท์ 0-2141-9732


Share :

กลับไปหน้าหลัก

ภาพกิจกรรม

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เข้ารับร...

02 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า