หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายงานการศึกษาโครงสร้างองค์กร สถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจารัฐสภา (PBO)
รายงานการศึกษาโครงสร้างองค์กร สถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจารัฐสภา (PBO)
โครงการส่งเสริมการจัดตั้งหน่วยงานวิเคราะห์งบประมาณของรัฐสภา
โดย ดร. อธิภัทร มุทิตาเจริญ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานการศึกษาโครงสร้างองค์กร สถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจารัฐสภา (PBO) (3 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ดัชนีและตัวชี้วัดด้านสันติภาพที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทยและผลการวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย

ดาวน์โหลด 42 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการร่างกฎหมาย

ดาวน์โหลด 90 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานสถานการณ์การกระจายอำนาจ ประจำปี พ.ศ. 2564 : บทสำรวจว่าด้วย บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการวิกฤติท่ามกลางการแพร่ระบาดของ โควิด-19

ดาวน์โหลด 45 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า