งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การทุจริตการเลือกตั้งปี 2554
รายงานวิจัยชุมชนเรื่อง การทุจริตการเลือกตั้งปี 2554
ดำเนินการวิจัยโดย รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา
สนับสนุนโดย สถาบันพระปกเกล้า

การทุจริตการเลือกตั้งปี 2554 (168 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตชุมชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดาวน์โหลด 80 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การใช้สิทธิและมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอร่างกฎหมาย ว่าด้วยชนเผ่าพื้นเมือง

ดาวน์โหลด 24 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รัฐไทยกับการนำนโยบายแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ... (โดยทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 55 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า