งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

แนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนระดับสูง
ชื่อเรื่อง แนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนระดับสูง 
(THE GUIDELINE OF STANDARD ESTABLISHMENT FOR HIGH-LEVEL CIVIL SERVANT POSITIONS APPOINTMENT)
โดย นายพีระศิลป์ เพิ่มสุวรรณ์
        วิทยานิพนธ์สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559

แนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนระดับสูง (25 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญต่อการพัฒนาการเมืองไทย...(วิทยานิพนธ์ โดยทุนสนับสนุนจากสถาบันฯ)

ดาวน์โหลด 52 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ (ร่าง) พระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ....

ดาวน์โหลด 14 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “การรับรู้ของคนไทยต่อการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2020”

ดาวน์โหลด 26 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า