ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

บทบาทของคณะกรรมาธิการในการติดตามการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมาย
สรุปสัมมนาสาธารณะ เรื่อง บทบาทของคณะกรรมาธิการในการติดตามการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมาย
โดย สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ The National Democratic Institute

บทบาทของคณะกรรมาธิการในการติดตามการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมาย (4 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า