ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนาการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญกับการใช้อำนาจรัฐ

15 พฤษภาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่...

06 พฤษภาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปศส.รุ่นที่ 16 ศึกษาดูงานในประเทศครั้งที่ 3 ณ จังหว...

06 พฤษภาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

ประธานมูลนิธิ The Prospect Foundation ไต้หวัน เข้าพบผู้บริหา...

04 พฤษภาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูงสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ...

04 พฤษภาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 85 ปี

03 พฤษภาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

สัมมนารางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561 เตรียมความพร้อมให้ อปท.

30 เมษายน 2561

ดูเพิ่มเติม

ผลสำเร็จของโครงการรักษาตาต้อกระจกให้พี่น้องไทยใน 3 จังหวัดชา...

29 เมษายน 2561

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปกม. รุ่นที่ 7 จัดกิจกรรมการนำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่...

28 เมษายน 2561

ดูเพิ่มเติม

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รับรางวัลเ...

27 เมษายน 2561

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าให้การต้อนรับประธานรัฐสภาราชอาณาจักรภูฏาน แล...

27 เมษายน 2561

ดูเพิ่มเติม

พิธีมอบสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร PA รุ่นที่ 22

24 เมษายน 2561

ดูเพิ่มเติม

มูลนิธินานาชาติเทมาเส็กเข้าพบผู้บริหารของสถาบันพระปกเกล้า

23 เมษายน 2561

ดูเพิ่มเติม

โครงการชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง จ.พะเยา

22 เมษายน 2561

ดูเพิ่มเติม

รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน บรรยาย...

21 เมษายน 2561

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปศส. รุ่นที่ 16 ดูงาน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

20 เมษายน 2561

ดูเพิ่มเติม

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำงบประมาณฯ

20 เมษายน 2561

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการและคณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า เยือนราชอาณาจักรภูฏ...

10 เมษายน 2561

ดูเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตร...

10 เมษายน 2561

ดูเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อสร้างความร...

09 เมษายน 2561

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า