ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ามอบภาพแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ...

03 พฤศจิกายน 2558

ดูเพิ่มเติม

GISTDA ครบรอบ 15 ปี

03 พฤศจิกายน 2558

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558

31 ตุลาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารและพนักงานสถาบันพระปกเกล้าร่วมพิธีวางพวงมาลา

23 ตุลาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษา ปรม. รุ่นที่ 12 จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างอาชีพชุม...

18 ตุลาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร สสสส.รุ่นที่ 6 ดูงานภาคอีสาน

18 ตุลาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปนป.รุ่นที่ 5 ดูงานจังหวัดบุรีรัมย์

17 ตุลาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์สื่อสารองค์กรร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์คมชัดลึกครบร...

16 ตุลาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

วกม.จัดบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านคอรัปชั่น จาก...

13 ตุลาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ศึกษาดูงาน ณ National Assembly Budget Offic...

10 ตุลาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

บรรยายพิเศษผ่าน Video Conference จากประเทศญี่ปุ่น

04 ตุลาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ได้รับรางวัล สตรีดีเด่น ประจำปี 2558

03 ตุลาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรฯ ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริห...

03 ตุลาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

เวทีการประกวดผลงานโครงการสร้างสำนึกพลเมือง

02 ตุลาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

บรรยายพิเศษในหัวข้อ เหตุแห่งความขัดแย้งและแนวทางการสร้างความ...

02 ตุลาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

ตัวแทนมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเข้าพบรองเลขาธิการสถาบันพ...

02 ตุลาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

เปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นบส. รุ่นที่ 1

30 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

JICA เข้าพบเลขาาธิการสถาบันพระปกเกล้า

30 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

บรรยายพิเศษหลักสูตร ปปร.รุ่นที่19

29 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้า กับ ATENEO...

24 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า