ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

วางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558

04 ธันวาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านงานพิพิธภัณฑ์และงานด้านพระปก...

03 ธันวาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

(สสสส.) รุ่นที่ 6 ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย...

02 ธันวาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

นิทรรศการเคลื่อนที่ ท้องถิ่นสยามในเขตคามประชาธิปก

02 ธันวาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

เวทีสัมมนา การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ ค...

29 พฤศจิกายน 2558

ดูเพิ่มเติม

วางพานพุ่มดอกไม้วันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ครบรอบ 97 ปี

25 พฤศจิกายน 2558

ดูเพิ่มเติม

สัมมนา การจัดตั้งสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภาในบริบทสั...

25 พฤศจิกายน 2558

ดูเพิ่มเติม

วางพวงมาลาวันมหาธีรราชเจ้า

25 พฤศจิกายน 2558

ดูเพิ่มเติม

เวทีรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเฉพาะต่อร่างรัฐธรรมนูญ

22 พฤศจิกายน 2558

ดูเพิ่มเติม

ปธพ.รุ่นที่ 4 ศึกษาดูาน ณ จังหวัดชลบุรีและระยอง

22 พฤศจิกายน 2558

ดูเพิ่มเติม

เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ เวทีที่ 1 จ...

22 พฤศจิกายน 2558

ดูเพิ่มเติม

พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559

18 พฤศจิกายน 2558

ดูเพิ่มเติม

เปิดหลักสูตร ปรม.รุ่นที่ 15

15 พฤศจิกายน 2558

ดูเพิ่มเติม

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

14 พฤศจิกายน 2558

ดูเพิ่มเติม

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

11 พฤศจิกายน 2558

ดูเพิ่มเติม

งานเลี้ยงรับรององค์ปาฐกถาพิเศษและวิทยากรจากต่างประเทศ

11 พฤศจิกายน 2558

ดูเพิ่มเติม

คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพระปกเกล้า ดูงาน ณ ม.ศรีปทุม

11 พฤศจิกายน 2558

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558

09 พฤศจิกายน 2558

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเม...

09 พฤศจิกายน 2558

ดูเพิ่มเติม

ประชุมหารือ ข้อเสนอการปฏิรูปท้องถิ่น

03 พฤศจิกายน 2558

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า